Balíček Zdravý sportovec

Balíček Zdravý sportovec je vhodný pro rekreační sportovce s mírnou až střední zátěží, lidi, kteří se snaží žít zdravě a nebo chtějí změnit svůj životní styl v rámci obnovy svého zdraví.

 

Na základě laboratorních výsledků spolu probereme váš zdravotní stav, dostanete doporučení na vhodnou suplementaci, stravu, tipy pro udržení energie po celý den a na její obnovu. Dále se podíváme na to, jak pomoci zvýšit odolnost imunitního systému, případně jak pomoci navýšit svalovou hmotu.

Synlab

Cena: 1 492 Kč + 800 Kč ( konzultace výsledků)

Objednávky a více informací na tel.: +420 607 110 847

 

Žádanka bude zaslána na váš email

Platba za vyšetření se hradí na odběrném místě

Platba za konzultaci výsledků se hradí předem na č.ú. 3050767123/0800

A jak to u nás funguje?

Pohodlně online objednáte z domova

Zaplatíte převodem na účet / kartou

Informace a žádanka Vám přijde na email

Dostavíte se na odběr

Výsledky zašleme na email

Zvolíte si termín ke konzultaci výsledku

Co o sobě zjistím z balíčku Zdravý sportovec?

Krevní obraz – je jedno ze základních vyšetření.
Vyšetřuje se počet červených krvinek, jejich velikost,
množství krevního barviva hemoglobinu, na který se kyslík
váže a další parametry. Přenosová kapacita krve pro kyslík
přímo ovlivňuje výkonnost, zejména u vytrvalostních sportů.
Vyšetření krevního obrazu obsahuje i tzv. diferenciální rozpočet
bílých krvinek.Ukazuje celkový počet bílých krvinek a jejich
rozdělení na jednotlivé kategorie. Jednotlivé typy bílých krvinek
mají specializované funkce. Změny v jejich procentuálním
zastoupení
 mohou ukázat na možné onemocnění
– například bakteriální či virové infekce, které se opět
projeví na výkonnosti sportovce. 

Mezi vybraná vyšetření ukazující stav zdraví jaterních buněk
a jejich případné poškození patří stanovení enzymů ALT
(alaninaminotransferázy) a AST (aspartátaminotransferáza).
Oba enzymy, zejména ale AST, se zvyšují i u poškození svalů.
Poškození kosterního svalstva, ale i poškození srdečního svalu,
dále signalizuje i vzestup CK (kreatinkinázy). Hodnoty všech
uvedených enzymů mohou být zvýšeny i po větší námaze,
například vytrvalostním běhu.
 Informaci doplní ještě vyšetření
myoglobinu. Myoglobin je bílkovina kosterního a srdečního svalu,
která funguje jako skladovací jednotka pro kyslík. Je podobná
hemoglobinu, ale v kontaktu s krví se kyslík snadněji váže
na svalový myoglobin nežli na krevní hemoglobin –
a upřednostňuje tak přenos kyslíku do svalů.
Běžně se myoglobin vyskytuje uvnitř svalové buňky,
v případě poškození
 – intenzivním cvičením či poraněním
svalu – však uniká do krveUpozorní tak na možnost
přetrénování nebo nedostatečné regenerace svalu.

Dusík metabolizovaný z proteinů je v játrech přeměňován
na odpadní produkt ureu (močovinu)která ukazuje celkový
bílkovinný obrat v organismu. Hladina kreatininu, další odpadní
látka, ukazuje na objem svalové hmoty a míru svalové aktivity.
Při normální funkci ledvin mohou zvýšené hladiny obou
látek ukazovat na přetížení, při déle trvajícím zvýšení
již spíše na přetrénování.

Vyšetření tzv. lipidového profilu – cholesterol slouží v těle
ke stavbě buněk a syntéze hormonů. Vyšší hladiny v krvi
mohou způsobit ukládání cholesterolu ve formě ateromatických
plátů v cévách a být příčinou infarktu myokardu nebo
mozkové mrtvice. LDL-cholesterol (tzv. „špatný cholesterol“)
jsou převážně tukové částice sloužící k transportu cholesterolu
z jater do dalších částí těla, kde je využíván.  Zvýšení jeho hladiny
mimo běžné meze je spojeno s vyšším kardiovaskulárním rizikem.
HDL-cholesterol (tzv. dobrý cholesterol) – zvýšené hladiny
znamenají nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Triacylglyceroly jsou tukové částice sloužící jako zdroj
(skladování) energie. Vyšší hladina triacylgylcerolů,
vyšší LDL-cholesterol a nízký HDL-cholesterol zvyšují riziko
podstatně více nežli izolovaný vzestup LDL-cholesterolu.
Sportovní aktivity pomáhají snižovat
hladiny cholesterolu.

Vápník a hořčík se společně s vitamínem D podílí
na správné funkci a výstavbě kostí, svalů včetně srdečního,
přenosu nervového vzruchu, mají vliv na imunitu. Vzájemné
interakce jsou zde složité, pro rekreačního sportovce platí,
že by měl být schopen doplnit tyto ionty běžnou vyváženou
stravou. Vitamín D je spíše hormonem nežli vitamínem.
Má zásadní vliv na udržení objemu i výkonnosti svalů.

V zimním období je potřebné jej doplňovat, aby nedošlo
ke zbytečnému snížení výkonu a velikosti svalové hmoty –
tedy formy. Při dostatku slunečního záření s UVB
složkou slunečního záření se vitamín D tvoří v kůži
z cholesterolu.
 V zimním období UVB složka spektra
ve slunečním záření ale chybí.  V našich zeměpisných
podmínkách je UVB záření ve slunečním svitu přítomno
asi od poloviny dubna do poloviny září.

 

Ferritin a hladina železa. Přímý vztah mezi výkonem
sportovce a anemií z nedostatku železa je dobře známý.
Hlavní funkcí bílkoviny ferritinu je uskladnění železa
v organismu. Dostatečné množství ferritinu je zásadní
pro dostatečnou tvorbu hemoglobinu i myoglobinu,
a tedy přenos kyslíku do svalů a jejich výkon. To platí
samozřejmě v situaci, kdy sportovec nedrží zároveň
nějakou razantní redukční dietu, spojenou často zároveň
s intenzivním tréninkem, která by ovlivnila krevní obraz.
Doplnění zásob železa v organismu tedy vyžaduje
nejen suplementaci železem, ale i dostatek proteinů
a energetických zdrojů pro tvorbu hemoglobinu
(a normalizaci krevního obrazu) i myoglobinu.

Tyreotropní hormon (TSH) je velice citlivý indikátor
správné funkce štítné žlázy. Reguluje produkci thyroidních

hormonů, které ovlivňují spotřebu kyslíku a rychlost veškeré
látkové výměny, fyzické a psychické zdraví, růst a vývoj tkání.
Podílí se na mobilizaci tukových zásob a jejich využití jako
zdroje energie. 
Zásadní význam správné funkce
pro sportovní výkon je zde zřejmý.

C-reaktivní protein (CRP) je bílkovina, jejíž
koncentrace v krvi rychle stoupají zejména u bakteriálních
zánětů a umožňují tak s velkou pravděpodobností
odlišit infekce bakteriální, které lze léčit
antibiotiky, od virových
.

Chemické vyšetření moče a močového sedimentu
patří k základním laboratorním diagnostickým vyšetřením.
V chemickém vyšetření moče se stanovuje řada látek,
jako je cukr-glukóza, bílkovina, ketolátky, krev,
leukocyty chemicky 
a dalších. V močovém sedimentu
je vyhodnocována přítomnost červených a bílých
krvinek, dalších buněk, krystalů, bakterií

a dalších parametrů.